I Sveriges bostadsrättssystem äger man en andel i hela föreningen. D.v.s. alla äger allt tillsammans uppdelat efter hur andelstalet på lägenheten, som man disponerar ser ut. Alla har därför ett gemensamt ansvar för alla ytor och har därför också samma rättigheter och skyldigheter i föreningen.
Man betalar sin avgift till den ekonomiska föreningen efter sitt andelstal och dessa pengar går sedan till att sköta om föreningen, bekosta räntor, finansiera underhåll och renoveringar samt bekosta allt det som föreningen behöver för att fungera.
Läs mer på www.hsb.se/bokunskap