Bilåkning på gårdarna får endast ske för i- och urlastning samt sjuktransport, max 30 min. OBS! Det är förbjudet att parkera på gårdarna.

Securitas bevakar, 0155-21 20 70.