Föreningen hyr ut garage, P-plats både med el-uttag och utan. Särskild kö finns och särskild policy för P-plats med el-uttag gäller. Anmäl ditt intresse till vicevärden.

Den som hyr en parkering får själva se till att skotta bort snö på sin P-plats under vintertid. Detta gäller även vid garagen där du också får sopa bort löv och smuts som bildats framför dörrarna.

Två besöksparkeringar (24 tim) finns på andra sidan Frösängsvägen, rakt över från miljöhuset räknat. Dessa är endast avsedda för besökande, missbruk beivras.
Securitas sköter parkeringsövervakningen, 0155-21 20 70

Eluttag finns på gaveln till våra stora garage. Uttaget öppnas med egen nyckel.

Regler för P-platser och Garage för boende i Brf Linnéan, Oxelösund
1. Erbjuds för uthyrning, enligt kölista, hos vicevärden.
2. För att kunna erbjudas P-plats eller garage måste bostadsrättsinnehavaren äga en bil och själv använda den.
3. Om det finns ytterligare en person i bostadsrätten, som äger en bil och själv använder den, kan ytterligare en P-plats erbjudas, om tillgång finns.
4. Maximalt antal per bostadsrätt är två P-platser, eller en P-plats (ej el) och ett garage.
5. Den som har P-plats och blir erbjuden garage, får lämna tillbaka sin P-plats till kölistan, om det inte finns två bilar, enligt punkt 3 ovan.
6. Garage och P-plats kan bara hyras så länge bilen används kontinuerligt. Får alltså inte användas som förvaringsplats.
7. Om bilen avyttras, förloras rätten att hyra garage eller P-plats.
8. Det är inte tillåtet för bostadsrättsinnehavaren att använda föreningens parkeringsplatser för gäster. Detta leder till böter.