Lokaler att hyra
– En samlingslokal med tillhörande pentry med plats för ca 30 personer, finns att hyra. Tel.nr till kontaktperson finns i trapphusens entré.
– Extra förrådsutrymme kan ev också hyras. Vänd dig till vicevärden.
– Hobbyrum finns att låna för t ex mindre snickeri- och målarjobb. Vicevärden vet mer om detta.

samlingsloken_brf_linnean