Brf Linnéans ekonomi handhas av HSBs Ekonomiavdelning.
Revisorer är Lena Svedlund med Clarence Hagberg som suppleant, valda av föreningen samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor inom BoRevision i Sverige AB.

Här kan du läsa de senaste årsredovisningarn

Årsredovisning för 2020

Årsredovisning för 2018

Årsredovisning för 2017

Årsredovisning för 2016

Årsredovisning för 2015

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2013

Årsredovisning för 2012

Årsredovisning för 2011

 

Följande stora renoveringar har genomförts:
2014 Rasriskskydd ovanför portaler
2014 Säkerhetsdörrar
2013 Ombyggnad av tvättstuga 28
2013 Avgasare automatisk avluftning av värmesystemet
2013 Givare för mätning av temperatur i lägenheterna
2012 Omläggning av fjärrvärmenät
2012 Renovering av tvättstugor 24 och 38
2011 Termostat/ventilbyte element
2011 Installation av postboxar
2010 Nytt låssystem
2009/2010 Stambyte samt renovering av badrum
2009 Miljöhus för sopsortering
2008 Renovering av tvättstuga 16
2008 Byte av tak över portingångar
2007 EU anpassade lekplatser
2006 Ombyggnad av tvättstuga 42-44
2006 Byte av entréportar
2003 Balkongrenoveringar och inglasning
2003 Ny elcentral med jordfelsbrytare
1985 Fönsterbyte och fasadrenovering