Brf Linnéans ekonomi handhas av HSBs Ekonomiavdelning.
Revisorer är Lena Svedlund med Clarence Hagberg som suppleant, valda av föreningen samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor inom BoRevision i Sverige AB.

Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna:

Årsredovisning för 2018

Årsredovisning för 2017

Årsredovisning för 2016

Årsredovisning för 2015

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2013

Årsredovisning för 2012

Årsredovisning för 2011

 

Följande stora renoveringar har genomförts:
2014 Rasriskskydd ovanför portaler
2014 Säkerhetsdörrar
2013 Ombyggnad av tvättstuga 28
2013 Avgasare automatisk avluftning av värmesystemet
2013 Givare för mätning av temperatur i lägenheterna
2012 Omläggning av fjärrvärmenät
2012 Renovering av tvättstugor 24 och 38
2011 Termostat/ventilbyte element
2011 Installation av postboxar
2010 Nytt låssystem
2009/2010 Stambyte samt renovering av badrum
2009 Miljöhus för sopsortering
2008 Renovering av tvättstuga 16
2008 Byte av tak över portingångar
2007 EU anpassade lekplatser
2006 Ombyggnad av tvättstuga 42-44
2006 Byte av entréportar
2003 Balkongrenoveringar och inglasning
2003 Ny elcentral med jordfelsbrytare
1985 Fönsterbyte och fasadrenovering