Nisse Andersson

Expeditionen är öppen 1:a och 3:e helgfria måndagen i varje månad, mellan kl 18.00 – 19.00.

Här får du svar på dina frågor och även hjälp med bl a uttag från din underhållsfond. Här hämtar du även godkända kompostpåsar samt tätningslister.

Vänd dig alltid till vicevärden när du upptäcker fel i din lägenhet som brf har ansvar för eller fel i våra allmänna utrymmen, som t ex en trasig glödlampa, en dörr som inte går igen eller faller i lås m m.

 

Telefonnummer till vicevärden är 0702-48 07 77